plutoon /'plu:tu:n/ (podst. meno)  miesto, v ktorom žije animácia; synonymum pre ceruzky, štetce, cintiqy a iné nástroje pripravené na kreslenie