Fest Anča 2013

animované video pre Medzinárodný festival animovaných filmov Fest Anča 2013

vizuál: Osem
animácia: Peter Budinský

Category

Komerčná práca