Fest Anča 2014

animované video pre Medzinárodný festival animovaných filmov Fest Anča 2014

vizuál: Krowka
scenár: Lukáš Sigmund
animácia: Peter Budinský

Category

Komerčná práca