POPP Line Prestige

Animované video prezentujúce bazénové zastrešenie Prestige od spločnosti Popp.

Výtvarné návrhy, animácia: Peter Budinský

3D, animácia: Matej Záriš

Zvuk: Michal Džadoň

Category

Komerčná práca