Visegrad Film Forum 2014

animovaný spot pre Visegrad Film Forum 2014

Réžia, výtvarné návrhy, animácia: Peter Budinský
Scenár: Peter Michalka

Category

Komerčná práca